10.05.2012

Dodatkowe kursy autobusów na Life Festival Oświęcim 2012

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że  w związku z organizowanym Life Festival Oświęcim 2012 w dniach 12 i 13 maja 2012 r. uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów MZK Oświęcim.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że  w związku z organizowanym Life Festival Oświęcim 2012 w dniach 12 i 13 maja 2012 r. uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów MZK Oświęcim.

12 maja 2012 r. o godz. 23.00

Z przystanku miasto Dąbrowskiego:
linia nr 27 do Jawiszowic Kółka
linia nr 32 do Chełmka przez Bobrek Kościół, Libiąż Rondo powrót 
z Chełmka przez Gorzów
Z przystanku miasto kościół:
linia nr 1 do Dworów Pętli

Pozostała komunikacja realizowana będzie według obowiązującego rozkładu jazdy.
Odjazdy z przystanku miasto Dąbrowskiego.
23.27 linia 28 w kierunku Zasola Pętli przez Brzeszcze
23.29 linia 16/18 w kierunku Grojca i Poręby przez dworzec PKP
Odjazdy z przystanku miasto kościół
23.05 linia 1 łączona linią 43 w kierunku Stawów Monowskich
23.39 linia 1 przedłużona do Dworów Pętli

13 maja 2012 r. o godz. 0.30

Z przystanku stacja BP:
linia nr 27 do Jawiszowic Kółka
linia nr 32 do Chełmka przez Bobrek Kościół, Libiąż Rondo powrót 
z Chełmka przez Gorzów.
linia nr 43 do Stawów Monowskich przez osiedle OCK 

Pozostała komunikacja realizowana będzie według obowiązującego rozkładu jazdy.
Odjazdy z przystanku stacja BP
23.04 linia 1 łączona linią 43 w kierunku Stawów Monowskich
23.29 linia 28 w kierunku Zasola Pętli przez Brzeszcze
23.30 linia 16/18 w kierunku Grojca i Poręby przez Dworzec PKP
23.38 linia 1 przedłużona do Dworów Pętli