26.06.2013

Dodatkowe kursy MZK na LFO 2013

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, 
że w związku z organizowanym Life Festivalem Oświęcim 2013 w dniach
28 i 29.06.2013 r. uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów MZK Oświęcim:

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, 
że w związku z organizowanym Life Festivalem Oświęcim 2013 w dniach
28 i 29.06.2013 r. uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów MZK Oświęcim:

28.06.2013 r. o godz. 23:30
Z przystanku stacja BP:
Linia Nr 27 do Jawiszowic Kółka
Linia Nr 32 do Chełmka przez Bobrek Kościół, Libiąż Rondo powrót 
z Chełmka przez Gorzów

29.06.2013 r. o godz. 00:30
Z przystanku stacja BP:
Linia Nr 27 do Jawiszowic Kółka
Linia Nr 32 do Chełmka przez Bobrek Kościół, Libiąż Rondo powrót
z Chełmka przez Gorzów
Linia 43 do Stawów Monowskich przez Osiedle OCK

Informujemy ponadto, że w/w godzinach funkcjonowała będzie regularna komunikacja.

Odjazdy z przystanku stacja BP:
23:04 linia 1 łączona linią 43 w kierunku Stawów Monowskich
23:29 linia 28 w kierunku Zasola Pętli przez Brzeszcze
23:30 linia 16/18 w kierunku Łaz i Poręby przez Dworzec PKP
23:38 linia 1 przedłużona do Dworów Pętli