30.03.2012

Dodatkowe pieniądze na inwestycje


 2 miliony, które niedawno odzyskało miasto, zostaną wydane m.in. na  inwestycje w mieście. 

Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa ulic Marchlewskiego i Smoluchowskiego. Projekt inwestycji został przygotowany w 2009 roku a w roku ubiegłym miasto otrzymało pozwolenie. Inwestycja będzie prowadzona w cyklu dwuletnim. Na ten rok przewidziano 1 mln, a na przyszły 1,5 mln.


 2 miliony, które niedawno odzyskało miasto, zostaną wydane m.in. na  inwestycje w mieście. 

Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa ulic Marchlewskiego i Smoluchowskiego. Projekt inwestycji został przygotowany w 2009 roku a w roku ubiegłym miasto otrzymało pozwolenie. Inwestycja będzie prowadzona w cyklu dwuletnim. Na ten rok przewidziano 1 mln, a na przyszły 1,5 mln.

 Na utwardzenie lewego wału Soły zabezpieczono 200 tys. zł. Będzie to forma pomocy dla województwa małopolskiego. 
O 100 tys. zł zostaną zwiększone pieniądze na targowisko miejskie. Miasto przygotowuje też wniosek do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego o środki unijne na modernizację targowiska.

100 tys. zł pójdzie na przygotowanie bilbordów reklamowych przy wjazdach do miasta w rejonie ul. Konopnickiej, Fabrycznej, Jagiełły i Pszczyńskiej ( za rondem na Legionów).

Wykonany będzie projekt przebudowy ul. Skłodowskiej i Partyzantów. Planowana jest również aranżacja wystroju sali reprezentacyjnej w Muzeum Zamek.