15.01.2016

Dodatkowe przyjmowanie ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 47

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że istnieje możliwość dodatkowego przyjmowania ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 47 w ramach negocjacji czynszowych, które odbyły się w dniu 14.01.2016 r. i nie przyniosły rozstrzygnięcia.
Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego przy ul. Jagiełły 23 pok. nr 29. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że istnieje możliwość dodatkowego przyjmowania ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 47 w ramach negocjacji czynszowych, które odbyły się w dniu 14.01.2016 r. i nie przyniosły rozstrzygnięcia.
Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego przy ul. Jagiełły 23 pok. nr 29.