11.05.2016

Dodatkowe przyjmowanie ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Wyspiańskiego 23

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że istnieje możliwość dodatkowego przyjmowania ofert w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Wyspiańskiego 23 w ramach negocjacji czynszowych, które odbyły się w dniu 10 maja 2016 r. i nie przyniosły rozstrzygnięcia.
Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego przy ul. Jagiełły 23 pokój nr 23.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że istnieje możliwość dodatkowego przyjmowania ofert w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Wyspiańskiego 23 w ramach negocjacji czynszowych, które odbyły się w dniu 10 maja 2016 r. i nie przyniosły rozstrzygnięcia.
Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego przy ul. Jagiełły 23 pokój nr 23.