29.12.2010

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych – program rządowy “Razem Bezpieczniej”

Szanowni Państwo,

 

informujemy iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje na początku przyszłego roku przeprowadzić procedurę podziału środków a rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w 2011 roku.

Do 5 stycznia 2011 roku organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie projektów.

Maksymalna kwota dofinansowania dla danego projektu wynosi 100 000 zlotych (udział środków własnych nie jest limitowany).

Szanowni Państwo,

 

informujemy iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje na początku przyszłego roku przeprowadzić procedurę podziału środków a rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w 2011 roku.

Do 5 stycznia 2011 roku organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie projektów.

Maksymalna kwota dofinansowania dla danego projektu wynosi 100 000 zlotych (udział środków własnych nie jest limitowany).

Program „Razem bezpieczniej” ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobieganie przestępczości. Hasłem przewodnim programu w 2011 roku jest „Sport, nauka i sztuka jako narzędzia prewencji kryminalnej wśród dzieci i młodzieży”. Proponowane przez organizacje pozarządowe projekty powinny dotyczyć następujących tematów:
– bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,
– przemoc w rodzinie,
– bezpieczeństwo w szkole,
– bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
– bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
– bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
– ochrona dziedzictwa narodowego.

Spośród przesłanych projektów zespół powołany przez Wojewodę Małopolskiego wyłoni 7 najciekawszych z terenu województwa, które następnie zostaną przedstawione do opinii międzyresortowemu zespołowi wspierającemu realizację programu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału rezerwy podejmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

O programie można dowiedzieć się więcej odwiedzając strony internetowe: www.malopolska.uw.gov.pl oraz razembezpieczniej.mswia.gov.pl