11.05.2012

Dofinansowanie do kanalizacji sanitarnej

Oświęcimianie mogą ubiegać się o dofinansowanie wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych wykonanego przyłącza lub wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł.

Konieczna jest jednak likwidacja zbiornika bezodpływowego w przypadku jego posiadania. Wnioski należy składać do 30 września 2012 r. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Miejskiej Referat Ochrony Środowiska tel. 33 8429123. 

 

Oświęcimianie mogą ubiegać się o dofinansowanie wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych wykonanego przyłącza lub wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł.

Konieczna jest jednak likwidacja zbiornika bezodpływowego w przypadku jego posiadania. Wnioski należy składać do 30 września 2012 r. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Miejskiej Referat Ochrony Środowiska tel. 33 8429123.