16.03.2011

Dofinansowanie unijne do kanalizacji

9 marca prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek odebrał od prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie Krzysztofa Bolka potwierdzenie otrzymania dofinansowania do budowy kanalizacji sanitarnej. Dofinansowanie w wysokości blisko 3,9 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozwoli na skanalizowanie osiedla Dwory-Kruki.

9 marca prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek odebrał od prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie Krzysztofa Bolka potwierdzenie otrzymania dofinansowania do budowy kanalizacji sanitarnej. Dofinansowanie w wysokości blisko 3,9 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozwoli na skanalizowanie osiedla Dwory-Kruki.

Projektem jest objęta budowa 6,75 km kanalizacji sanitarnej oraz pięciu przepompowni ścieków. Inwestycja pozwoli na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej 959 osób z tej części miasta oraz osiągnięcie standardów w zakresie ochrony środowiska, określonych w dyrektywach Unii Europejskiej. Budowa kanalizacji będzie prowadzona w latach 2011-2013.
O dofinansowanie miasto starało się ponad dwa lata. Wniosek został złożony 28 lutego 2009 roku. Po kilku odwołaniach i wielu wizytach w WFOŚ, przy dużym zaangażowaniu wiceprezydenta Jana Korzeniowskiego, naczelnika wydziału Inwestycji Miejskich Włodzimierza Gębisia i jego współpracowników, udało się pozyskać środki na kanalizację. Dzięki tej inwestycji Oświęcim będzie skanalizowany w 98 proc.