17.10.2011

Doradztwo dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,
jeżeli jesteście Państwo przedstawicielami organizacji pozarządowej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osobą fizyczną zainteresowaną działaniem na polu ekonomii społecznej, serdecznie zapraszamy !
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, jako współrealizator projektu „Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, proponuje Państwu udział w bezpłatnych konsultacjach z zakresu:

Szanowni Państwo,
jeżeli jesteście Państwo przedstawicielami organizacji pozarządowej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osobą fizyczną zainteresowaną działaniem na polu ekonomii społecznej, serdecznie zapraszamy !
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, jako współrealizator projektu „Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, proponuje Państwu udział w bezpłatnych konsultacjach z zakresu:

 

ekonomii społecznej (zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej takich jak spółdzielnie socjalne, oraz w szerszym znaczeniu: np. prowadzenie przez organizacje pozarządowe działalności gospodarczej);

prawa (m.in. zmiany w statucie, władze organizacji, prawa i obowiązki członków, procedury prowadzenia i dokumentacji spotkań, status Organizacji Pożytku publicznego itp.);

finansów i księgowości (polityka rachunkowości, podobieństwa i różnice w prowadzeniu działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej, obowiązki organizacji pozarządowej względem ZUS i Urzędu Skarbowego itp.);

marketingu (tworzenie wizerunku, budowa strategii sponsorskich, treść materiałów reklamowych, skuteczne pozyskiwanie sponsorów i darczyńców wśród firm prywatnych itp.);

możliwości i źródeł finansowania organizacji pozarządowej i innych podmiotów ekonomii społecznej (omówienie formularzy konkursowych (tzw. wzorów oferty), pomoc w poszukiwaniu źródła finansowania w zależności od sytuacji organizacji i pomysłu na działanie, pomoc w opracowaniu wniosku, pomoc w rozliczeniu dotacji)  ;

Doradcy mogą spotkać się z Państwem w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w biurze MOWES w Oświęcimiu.

W spotkaniach można uczestniczyć indywidualnie lub w małych grupach (do 4 osób).

Uwaga ! Obowiązuje konieczność wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału w doradztwie !!!

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Regionalnym Biurem Projektu MOWES w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, pokój 3.05, II piętro)

tel./fax: 33 843 09 71
tel. kom.: 796-757-206
e-mail: mowes.oswiecim@bis-krakow.pl
www.mowes.pl