21.09.2015

Dosyć pogardy wobec człowieka i dzielenia ludzi na lepszych i gorszych! Apel oswięcimskiej młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju

 

 

Symbolicznym wypuszczeniem gołębi uczczono w Oświęcimiu Międzynarodowy Dzień Pokoju. Na rynek przyszli uczniowie oświęcimskich szkół. O wartości, jaką jest życie w pokoju mówiła do zebranych Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia. Przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta Ewa Góralczyk odczytała apel o pokój.
 

 

 

Symbolicznym wypuszczeniem gołębi uczczono w Oświęcimiu Międzynarodowy Dzień Pokoju. Na rynek przyszli uczniowie oświęcimskich szkół. O wartości, jaką jest życie w pokoju mówiła do zebranych Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia. Przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta Ewa Góralczyk odczytała apel o pokój.
 

Spotkaliśmy się dzisiaj na oświęcimskim rynku, aby zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli o pokój na świecie.
Jedną z największych wartości dla każdego człowieka bez względu na rasę, wyznanie czy poglądy jest życie. Tylko świat bez wojny i przemocy może uszanować wartość ludzkiego życia.
Niestety w wielu rejonach świata toczą się dziś wojny. Bardzo często wojna najbardziej doświadcza tych, którzy nie mogą bezpośrednio przeciwstawić się bezsensownej walce i przemocy. Są to przeważnie dzieci, kobiety oraz ludzie starsi. Każdego dnia giną w wyniku bombardowań, egzekucji oraz prób wydostania się z „piekła” w którym żyją.
Nie da mówić się o pokoju, jeżeli w naszych głowach i sercach nie potrafimy szanować drugiego człowieka. Szacunku tego nie można ograniczać i dzielić ludzi na lepszych i gorszych. Nasze miasto jest najlepszym dowodem na to do czego może doprowadzić pogarda wobec drugiego człowieka. Tragedia Auschwitz byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego niestety dzisiaj nie przemawia do wszystkich. Dlatego dzisiaj młodzież oświęcimska mówi głośno i stanowczo:
Dosyć wojny i przemocy na świecie!
Dosyć zabijania !
Dosyć pogardy wobec człowieka i dzielenia ludzi na lepszych i gorszych! 

 

„Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy i coś, co wokół rozdajemy”.