19.06.2013

Dotacja dla miejskiego WOPR

Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu uzyskało dotację ze środków Województwa Małopolskiego na zadanie: „Utrzymanie gotowości ratowniczej”. W ramach projektu została utworzona Grupa Interwencyjna, która zadba o bezpieczeństwo osób zamieszkałych Powiat Oświęcimski. W dniu 14 czerwca 2013 r. w siedzibie Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krynicy Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia umów beneficjentom, którzy uzyskali wsparcie finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu Ratownictwa Górskiego i Wodnego.
 

fot. nadesłane przez P. Dziedzic

Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu uzyskało dotację ze środków Województwa Małopolskiego na zadanie: „Utrzymanie gotowości ratowniczej”. W ramach projektu została utworzona Grupa Interwencyjna, która zadba o bezpieczeństwo osób zamieszkałych Powiat Oświęcimski. W dniu 14 czerwca 2013 r. w siedzibie Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krynicy Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia umów beneficjentom, którzy uzyskali wsparcie finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu Ratownictwa Górskiego i Wodnego.
 

fot. nadesłane przez P. Dziedzic

Miejskie WOPR w Oświęcimiu reprezentowali: Prezes Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu Przemysław Dziedzic oraz Sekretarz Miejskiego WOPR w Oświęcimiu Krzysztof Wisła. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego poprzez utrzymanie stałej gotowości grupy operacyjnej, która przy współpracy z jednostkami Krajowego Systemu Ratownictwa, będzie reagowała i udzielała pomocy poszkodowanym podczas klęsk żywiołowych oraz przy każdej innej zgłoszonej potrzebie mówi Prezes Zarządu Miejskiego WOPR w Oświęcimiu Przemysław Dziedzic. Dodaje także, że z pozyskanych środków finansowych jednostka zakupiła wyposażenie osobiste ratowników i sprzęt ratowniczy niezbędny do niesienia pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, a także zagrożeniami powodziami powstanie takiej grupy jest w pełni uzasadnione, ponieważ Oświęcim położony jest w dolinie Wisły między ujściem Soły a ujściem Skawy. W czasie letnim na terenie powiatu nie działa żadne strzeżone kąpielisko, a mieszkańcy korzystają z kąpieli głównie na dzikich i niestrzeżonych plażach przy rzekach i stawach – powiedział Sekretarz Miejskiego WOPR w Oświęcimiu Krzysztof Wisła.

Miejskie WOPR w Oświęcimiu prowadzi szereg akcji profilaktycznych pt. "Bezpieczeństwo osób kąpiących się i przebywających nad wodą", a także szkolenia na stopnie ratownicze. Zapraszamy do współpracy z prężnie rozwijającą się jednostką oraz do zasilenia jej szeregów. Więcej informacji na www.woproswiecim.pl !