24.06.2011

Dotacje dla spółek wodnych

Na podstawie uchwały Nr LXIX/780/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Oświęcim, sposobu ich rozliczania oraz kontroli zadania, Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza termin składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej na zadania związane z realizacją inwestycji oraz bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Oświęcim – do dnia 15 lipca 2011r.

Na podstawie uchwały Nr LXIX/780/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Oświęcim, sposobu ich rozliczania oraz kontroli zadania, Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza termin składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej na zadania związane z realizacją inwestycji oraz bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Oświęcim – do dnia 15 lipca 2011r.