21.01.2016

Dotacje do pieców i przyłączy kanalizacyjnych

 Również w tym roku w Oświęcimiu prowadzony będzie program dotacji do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz zakup i montaż solarów. Miasto ma na to 70 tys. zł. Osoby zainteresowane przeprowadzaniem takich inwestycji otrzymają dofinansowanie. 

 Również w tym roku w Oświęcimiu prowadzony będzie program dotacji do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz zakup i montaż solarów. Miasto ma na to 70 tys. zł. Osoby zainteresowane przeprowadzaniem takich inwestycji otrzymają dofinansowanie. 

W przypadku likwidacji kotłów węglowych i ich wymiany na ekologiczne źródła ciepła mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł. Wysokość dotacji zależy od rodzaju pieca i będzie się kształtować: do 4 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na kocioł węglowy niskoemisyjny lub na biomasę, do 5 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, do 3 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wysoki parametr. W tym przypadku termin składania wniosków upływa 31 lipca 2016 r. 

Mieszkańcy planujący montaż kolektorów słonecznych mogą dostać dotację nie większą niż 5 tys. zł, ale pod warunkiem, że mają ekologiczne źródło ciepła.
Na przydomowe oczyszczalnie ścieków i budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej również można otrzymać dofinansowanie nie większe niż 2,5 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 r. Na ten cel miasto ma 30 tys. zł.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej w pokoju 29 (II piętro) lub pod nr tel. 33 84 29 129.