05.09.2011

Dotacje na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej

Do 30 września 2011 roku mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o dotację na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. Weszła bowiem w życie uchwała Rady Miasta w  sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej. 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska tel. 33 8429123

Do 30 września 2011 roku mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o dotację na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. Weszła bowiem w życie uchwała Rady Miasta w  sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej. 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska tel. 33 8429123