07.01.2014

Dotacje przyznane na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.

Prezydent Miasta Oświęcim rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku. W załączniku prezentujemy zestawienie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym końcem grudnia 2013 roku. Dotacje przyznano w następujących obszarach: wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo, wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Prezydent Miasta Oświęcim rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku. W załączniku prezentujemy zestawienie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym końcem grudnia 2013 roku. Dotacje przyznano w następujących obszarach: wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo, wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.