22.01.2015

Dotacje przyznane w I konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r.

W załączniku prezentujemy wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku po rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert. 

W załączniku prezentujemy wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku po rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert.