05.02.2013

Dotacje z I konkursu podzielone

Blisko 1,1 mln zł trafi do organizacji pozarządowych, by wesprzeć ich działania w zakresie ochrony zdrowia, zapobiegania patologiom i uzależnieniom, sportu i kultury. Miasto podzieliło już pieniądze dla organizacji pozarządowych w I konkursie.
Na ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku konkurs złożono 87 ofert z czego 15 odrzucono na etapie oceny formalnej. Miasto dofinansowało działania przygotowane przez 45 organizacji z sektora ngo. 
Najwięcej pieniędzy, bo ponad 376 tys. zł przyznano na sport, w tym szkolenie sportowe oraz organizację imprez i zawodów. 

Blisko 1,1 mln zł trafi do organizacji pozarządowych, by wesprzeć ich działania w zakresie ochrony zdrowia, zapobiegania patologiom i uzależnieniom, sportu i kultury. Miasto podzieliło już pieniądze dla organizacji pozarządowych w I konkursie.
Na ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku konkurs złożono 87 ofert z czego 15 odrzucono na etapie oceny formalnej. Miasto dofinansowało działania przygotowane przez 45 organizacji z sektora ngo. 
Najwięcej pieniędzy, bo ponad 376 tys. zł przyznano na sport, w tym szkolenie sportowe oraz organizację imprez i zawodów. 

Znaczne środki w wysokości ponad 247 tys. zł pozwolą na podjęcie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym. Na ochronę i promocję zdrowia organizacje otrzymały ponad 135 tys. zł.

 

Miasto zadbało również o schronisko dla zwierząt, przeznaczając na jego prowadzenie 141 tys. zł.

 

Wsparcie w wysokości ponad 38 tys. zł otrzymały też stowarzyszenia zajmujące się kulturą i turystyką. Ponad 64 tys. zł przyznano na wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a blisko 57 tys. zł na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży.

Przyznane kwoty dotacji:
•ochrona i promocja zdrowia – 135.100
•pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 64.961
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- 247.360
•wypoczynek dzieci i młodzieży –56.840
• kultura fizyczna ( szkolenie sportowe i organizacja zawodów) – 376.553
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury – 36.100
• turystyka i krajoznawstwo – 2.040
•opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 141 tys. zł
•działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami – 6.120 zł
•prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta -10.200 zł.