27.09.2011

Dowody osobiste wydane w 2001 roku tracą ważność

W Oświęcimiu trwa wymiana dowodów osobistych, wydanych w 2001 roku. Mija bowiem dziesięć lat obowiązywania dokumentu. Do końca roku dowody będzie jeszcze musiało wymienić około pięciuset mieszkańców miasta.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem ważności terminu dokumentu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pokój 5.
-Pozwoli to na szybką wymianę, by nie pozostać bez ważnego dokumentu i nie napotykać na problemy przy załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych i bankowych oraz przy podróżowaniu poza granicami naszego kraju – wyjaśnia Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia.

W Oświęcimiu trwa wymiana dowodów osobistych, wydanych w 2001 roku. Mija bowiem dziesięć lat obowiązywania dokumentu. Do końca roku dowody będzie jeszcze musiało wymienić około pięciuset mieszkańców miasta.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem ważności terminu dokumentu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pokój 5.
-Pozwoli to na szybką wymianę, by nie pozostać bez ważnego dokumentu i nie napotykać na problemy przy załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych i bankowych oraz przy podróżowaniu poza granicami naszego kraju – wyjaśnia Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia.

Do wniosku należy  dołączyć dwie aktualne i jednakowe fotografie oraz okazać dotychczasowy dowód osobisty.
-Wymiana będzie bezpłatna, bowiem  od 1 stycznia 2010 r. nie jest pobierana opłata za wydanie dowodu osobistego. Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi około  miesiąca – dodaje zastępca prezydenta.
Przypominamy też, że termin ważności dowodu osobistego wydanego dla osób, które:
nie ukończyły 18 lat – wynosi 5 lat,
ukończyły 18 lat – wynosi 10 lat,
ukończyły 65 lat i zwróciły się o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony – bezterminowo (osoby te nie muszą wymieniać dowodu osobistego, gdyż jest on ciągle ważny).
Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).