20.07.2012

Drugi nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu “Czas na biznes”

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o. projektu "Czas na biznes" (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia) informujemy, że dokumenty rekrutacyjne można składać w trakcie trwania naboru w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Nabór obejmuje powiaty: oświęcimski i chrzanowski od 16.07.2012 r. – do 27.07.2012 r.

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o. projektu "Czas na biznes" (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia) informujemy, że dokumenty rekrutacyjne można składać w trakcie trwania naboru w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Nabór obejmuje powiaty: oświęcimski i chrzanowski od 16.07.2012 r. – do 27.07.2012 r.

W dniu 24.07.2012r. dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w godzinach od 10.00  do 18.00.
W ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godziny 15.00. Dokumenty rekrutacyjne kandydatów do Projektu, którzy zgłoszą się po godzinie 15.00 nie zostaną przyjęte.

Pracownik Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Społecznych w Oświęcimiu udziela bezpłatnego doradztwa w ramach wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do Projektu "Czas na biznes". Kontakt z doradcą pod numerem tel. 33 8447344. Więcej o projekcie na stronie www.kwalifikacje.eu