21.04.2016

Dyrektor MG nr 2 zawieszona w pełnieniu obowiązków

 

21 kwietnia 2016 roku Prezydent Miasta Oświęcim zawiesił Panią Grażynę Korczyk w pełnieniu obowiązków dyrektora i nauczyciela w Miejskim Gimnazjum nr 2 w terminie do 31 sierpnia 2016 roku.
Powodem tej decyzji jest wydane 13 kwietnia 2016 r. postanowienie o przedstawieniu Pani Grażynie Korczyk zarzutu o czyn określony w art. 231 § 1 i art. 270 § 1 Kodeksu Karnego, o czym Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu poinformowała Urząd Miasta 15 kwietnia. Podstawą prawną zawieszenia Pani Grażyny Korczyk jest art 83. ust. 1 Ustawy – Karta Nauczyciela, który mówi, że organ prowadzący może zawiesić dyrektora przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne.

 

21 kwietnia 2016 roku Prezydent Miasta Oświęcim zawiesił Panią Grażynę Korczyk w pełnieniu obowiązków dyrektora i nauczyciela w Miejskim Gimnazjum nr 2 w terminie do 31 sierpnia 2016 roku.
Powodem tej decyzji jest wydane 13 kwietnia 2016 r. postanowienie o przedstawieniu Pani Grażynie Korczyk zarzutu o czyn określony w art. 231 § 1 i art. 270 § 1 Kodeksu Karnego, o czym Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu poinformowała Urząd Miasta 15 kwietnia. Podstawą prawną zawieszenia Pani Grażyny Korczyk jest art 83. ust. 1 Ustawy – Karta Nauczyciela, który mówi, że organ prowadzący może zawiesić dyrektora przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne.

Prezydent Janusz Chwierut w godzinach popołudniowych spotkał się z nauczycielami i pracownikami administracyjnymi Miejskiego Gimnazjum nr 2, by poinformować ich o podjętej decyzji i poprosić o współpracę z Panią Magdaleną Soboń, która pełni teraz obowiązki dyrektora szkoły.