07.05.2013

Dyskutowali o rozwoju subregionu

Pierwsze posiedzenie Forum Małopolski zachodniej odbyło się wczoraj w Olkuszu. Gospodarzem spotkania był marszałek Marek Sowa.

Miasto Oświęcim reprezentował Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. To drugie z cyklu spotkań inaugurujących pracę forów subregionalnych dla pięciu obszarów województwa (Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Małopolski Zachodniej oraz subregionów: tarnowskiego, sądeckiego i podhalańskiego). 

Pierwsze posiedzenie Forum Małopolski zachodniej odbyło się wczoraj w Olkuszu. Gospodarzem spotkania był marszałek Marek Sowa.

Miasto Oświęcim reprezentował Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. To drugie z cyklu spotkań inaugurujących pracę forów subregionalnych dla pięciu obszarów województwa (Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Małopolski Zachodniej oraz subregionów: tarnowskiego, sądeckiego i podhalańskiego). 

Forum jest gremium opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa w zakresie polityki wspierania rozwoju subregionów. 

W skład forum liczącego 48 osób, oprócz przedstawicieli samorządu województwa, wchodzą także reprezentanci samorządów powiatowych i gminnych z terenu Małopolski zachodniej, przedstawiciele organizacji gospodarczych oraz społecznych, przedsiębiorcy, instytucji naukowych oraz kulturalnych, a także policji i straży pożarnej. Celem spotkanie będzie przede wszystkim przedstawienie wstępnego zakresu wsparcia z regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 dla subregionów oraz zaprezentowanie raportu z ubiegłorocznego naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla Małopolski zachodniej.

Subregionalny Program Rozwoju (SPR) na lata 2014-2020 wchodzi w skład pakietu programów strategicznych do roku 2020, które będą najważniejszym narzędziem zarządzania rozwojem regionu w najbliższych latach. SPR ma za zadanie wskazać politykę rozwoju dla każdego z pięciu obszarów województwa w oparciu o ich atuty. Ma także przyczynić się do większego zaangażowania i współpracy lokalnych środowisk na rzecz przygotowania wspólnych przedsięwzięć ważnych dla rozwoju subregionu. SPR będzie prezentował zarówno politykę wspierania rozwoju poszczególnych subregionów, jak i uzgodnione w subregionach listy przedsięwzięć, które będą mogły uzyskać dofinasowanie ze środków wydzielonych w nowym programie regionalnym pod warunkiem spełnienia kryteriów formalnych. Przewiduje się, że ok. 20 proc. regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 miałoby zostać przeznaczone na wsparcie przedsięwzięć w subregionach.

Główne zadania forum subregionalnego to:
wyrażanie stanowisk w sprawach istotnych z punktu widzenia rozwoju danego subregionu,
formułowanie wniosków, opinii oraz postulatów w pracach nad programem subregionalnym, przygotowywanym przez Zarząd Województwa,
prowadzenie debaty strategicznej i opracowanie listy rankingowej w odniesieniu do propozycji przedsięwzięć subregionalnych,
negocjowanie i uzgadnianie wykazu przedsięwzięć subregionalnych, podlegającego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa,
dokonywanie okresowych przeglądów stanu realizacji programu subregionalnego,
w uzasadnionych przypadkach, rekomendowanie Zarządowi Województwa potrzeby dokonania aktualizacji programu subregionalnego.

Kolejne spotkania inaugurujące pracę pozostałych forów subregionalnych odbędą się:
9 maja w Krakowie (Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego);
13 maja w Nowym Targu (Forum Subregionu Podhalańskiego);
15 maja w Nowym Sączu (Forum Subregionu Sądeckiego).

Więcej informacji o Subregionalnym Programie Rozwoju znajduje się na stronie: http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Subregiony

 

 

 

fot.Agenda UMWM w Oświęcimiu