06.07.2011

“Działamy lokalnie i profesjonalnie” – projekt szkoleń dla organizacji pozarządowych

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Krakowie rozpoczął realizację nowego projektu przeznaczonego dla organizacji pozarządowych realizowanego w ramach priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach praktyk „Dobre rządzenie”. Celem projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie” jest profesjonalizacja i wzmocnienie małopolskich NGO s, zwiększenie skuteczności ich działania i podniesienie standardów funkcjonowania. Projekt będzie realizowany od stycznia 2011 do 2012 roku.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Krakowie rozpoczął realizację nowego projektu przeznaczonego dla organizacji pozarządowych realizowanego w ramach priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach praktyk „Dobre rządzenie”. Celem projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie” jest profesjonalizacja i wzmocnienie małopolskich NGO s, zwiększenie skuteczności ich działania i podniesienie standardów funkcjonowania. Projekt będzie realizowany od stycznia 2011 do 2012 roku.

Uczestnikom projektu (pracownikom, członkom, i wolontariuszom organizacji pozarządowym z powiatów miasta Kraków, wielickiego, brzeskiego, bocheńskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, wadowickiego, suskiego) oferuje się długofalowy, zróżnicowany i zindywidualizowany program wsparcia realizowany poprzez szkolenia. Między innymi na temat :
– pozyskiwania funduszy na działalność, źródła finansowania działalności, przygotowywanie projektów i wniosków, zarządzanie projektem, rozliczanie projektów, fundraising,   księgowość i zarządzanie finansami w NGO, budowanie zespołu i zarządzanie zasobami ludzkimi, pozyskiwanie i aktywizacja członków  i wolontariuszy, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, kreowanie wizerunku i promocja, kampanie społeczne,   budowanie partnerstwa i współpracy, realizacja projektów partnerskich, zagadnienia prawne, szkoła aktywnych liderów, tworzenie strategii organizacji.
UWAGA: możliwy udział w więcej niż jednym szkoleniu
Projekt oferuje  również doradztwo  (m.in. w zakresie tworzenia indywidualnego planu działania, pozyskiwania funduszy, przygotowywania projektów i wniosków projektowych, księgowości prawa), coaching , wsparcie techniczne, inkubatory dla nowo powstających organizacji, punkt specjalistycznej informacji.

Zapraszamy pracowników, członków i wolontariuszy małopolskich organizacji pozarządowych z powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego i suskiego do Lokalnego Centrum NGO Kolping w Oświęcimiu, biuro mieści się  na ulicy Rynek Główny 2 (biuro czynne poniedziałek, środa od 15.00 – 17.30, piątek 8.00- 10.00).
Więcej informacji na stronie internetowej: www.ngo.kolping.pl