17.05.2014

Działania na Kamieńcu. Sytuacja pod kontrolą

W Oświęcimiu od wczoraj obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Stan wody na Sole (11:00) był stabilny i wynosił 5,78 m. Poziom wody na Wiśle wynosi ok. 5 m i jest o 20 cm podwyższony w stosunku do stanu alarmowego. Sytuacja w mieście jest na bieżąco monitorowana. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego pełni całodobowy dyżur tel. 33 8429302, 33 8429303. W rejonie Kamieńca trwa wypompowywanie wody, aby zapobiec podnoszeniu się wody w rejonie ogródków działkowych. Wcześniej przy udziale Powiatowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Oświęcimia, Brzezinki i Grojca został uszczelniony nasyp i następnie podniesiony za pomocą zapór przeciwpowodziowych. 

W Oświęcimiu od wczoraj obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Stan wody na Sole (11:00) był stabilny i wynosił 5,78 m. Poziom wody na Wiśle wynosi ok. 5 m i jest o 20 cm podwyższony w stosunku do stanu alarmowego. Sytuacja w mieście jest na bieżąco monitorowana. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego pełni całodobowy dyżur tel. 33 8429302, 33 8429303. W rejonie Kamieńca trwa wypompowywanie wody, aby zapobiec podnoszeniu się wody w rejonie ogródków działkowych. Wcześniej przy udziale Powiatowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Oświęcimia, Brzezinki i Grojca został uszczelniony nasyp i następnie podniesiony za pomocą zapór przeciwpowodziowych. 

W prace były też zaangażowane drużyny przeciwpowodziowe z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Zakładu Usług Komunalnych. Zużyto 4 tys. worków oraz 75 ton piasku. 
Nasyp jest cały czas monitorowany przez strażaków z OSP i PSP. Zabezpieczono też boisko treningowe KS Soła.