27.10.2015

Dzięki pracom konserwatorskim jeden z najstarszych oświęcimskich zabytków odzyskuje dawny wygląd

 

Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu od 2014 roku prowadzi prace konserwatorsko-remontowe podominikańskiej kaplicy św. Jacka. To jeden z najstarszych oświęcimskich zabytków. – Do tej pory dzięki środkom własnym oraz pozyskanym udało się uratować trzy ściany XIV – wiecznej kaplicy. – Naprawiono dach i wiernie odtworzono zniszczone fragmenty budowli. Kaplica wymaga jednak dalszych prac konserwatorsko-budowlanych – mówi Ewelina Matyjasik – Lewandowska z salezjańskiego zakładu.  

 

Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu od 2014 roku prowadzi prace konserwatorsko-remontowe podominikańskiej kaplicy św. Jacka. To jeden z najstarszych oświęcimskich zabytków. – Do tej pory dzięki środkom własnym oraz pozyskanym udało się uratować trzy ściany XIV – wiecznej kaplicy. – Naprawiono dach i wiernie odtworzono zniszczone fragmenty budowli. Kaplica wymaga jednak dalszych prac konserwatorsko-budowlanych – mówi Ewelina Matyjasik – Lewandowska z salezjańskiego zakładu.  

Salezjanie myślą o rozpoczęciu konserwacji wnętrza i zabezpieczeniu polichromii, którą udało się odkryć podczas badań konserwatorskich. Konieczne są także prace archeologiczne wokół kaplicy, gdzie przypuszczalnie znajdował się cmentarz. Zabytkowa kaplica po całkowitej renowacji będzie udostępniona mieszkańcom i turystom.

Renowację elewacji północnej kaplicy podominikańskiej przy Zakładzie Salezjańskim im. ks. Bosko – III etap – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Renowacja elewacji zachodniej kaplicy podominikańskiej przy Zakładzie Salezjańskim im. ks. Bosko –
III etap – projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 


 

 

Odwodnienie oraz wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz badań konserwatorskich z opracowaniem programu konserwatorskiego wnętrza kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu oraz konserwację witraży z nową ekspozycją – projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym miasta Oświęcim.