21.05.2012

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych we wszystkich Oddziałach ZUS

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym także oświęcimski oddział ZUS, w dniu 30 maja 2012 roku organizują Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w związku z obchodzonym w maju Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym także oświęcimski oddział ZUS, w dniu 30 maja 2012 roku organizują Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w związku z obchodzonym w maju Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

30 maja 2012 roku we wszystkich oddziałach ZUS będą dyżurować eksperci Zakładu oraz przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i innych organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Będą oni udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzą również jak efektywnie szukać pracy i optymalnie przygotować się do procesu rekrutacji. Eksperci poinformują o różnych formach dofinansowania z PFRON oraz możliwościach uczestnictwa w projektach Funduszu.

 

Organizatorzy udostępnią również najnowsze wydanie „Informatora dla Osób Niepełnosprawnych” oraz inne materiały informacyjne.