27.06.2011

Dzień otwarty nowej biblioteki-Galerii Książki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zaprasza na
otwarcie nowej siedziby 4 lipca 2011 r. godz. 11

DZIEŃ OTWARTY BIBLIOTEKI
koncert orkiestry dętej KWK „Piast”

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zaprasza na
otwarcie nowej siedziby 4 lipca 2011 r. godz. 11

DZIEŃ OTWARTY BIBLIOTEKI
koncert orkiestry dętej KWK „Piast”

 

 

godz. 18.00 SPOTKANIE AUTORSKIE
MARCIN MELLER i ANNA DZIEWIT-MELLER
PREZENTUJĄ OPOWIEŚCI Z GRUZJI
„GAUMARDŻOS”