24.03.2015

Dziesięć kierunków na dziesięciolecie. PWSZ otwiera studia magisterskie pielęgniarskie

 

 Od października w oświęcimskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej studenci pielęgniarstwa będą mogli otrzymać tytuł magistra. Uczelnia dostała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo.
  – To wielki sukces całej społeczności akademickiej naszej uczelni – podkreślił rektor prof. Witold Stanowski. – Spełniło się moje marzenie. Gdy zostawałem rektorem chciałem, aby w jubileuszowym dziesiątym roku działalności nasza uczelnia mogła poszczycić się dziesięcioma kierunkami studiów. 

fot. prof. Witold Stankowski w towarzystwie  dr Sonii Grychtoł oraz p.o. kanclerza Justyny Kuglin

 

 Od października w oświęcimskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej studenci pielęgniarstwa będą mogli otrzymać tytuł magistra. Uczelnia dostała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo.
  – To wielki sukces całej społeczności akademickiej naszej uczelni – podkreślił rektor prof. Witold Stanowski. – Spełniło się moje marzenie. Gdy zostawałem rektorem chciałem, aby w jubileuszowym dziesiątym roku działalności nasza uczelnia mogła poszczycić się dziesięcioma kierunkami studiów. 

fot. prof. Witold Stankowski w towarzystwie  dr Sonii Grychtoł oraz p.o. kanclerza Justyny Kuglin

Mamy dwa kierunki studiów magisterskich: politologia i pielęgniarstwo, pierwsze studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowy kierunek studiów licencjackich: praca socjalna. Sukces został osiągnięty – powiedział.

Pielęgniarstwo na studiach II stopnia będzie można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Limit miejsc wynosi 100 osób, po 50 na studiach stacjonarnych i  50 na niestacjonarnych.  Nabór rozpocznie się 15 czerwca.