12.05.2014

Europa wobec wyzwań współczesności

Oświęcim w ostatnim czasie stał się ośrodkiem bardzo licznych pokojowych inicjatyw oraz spotkań ludzi z całego świata. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Oświęcimskie Forum Praw Człowieka. W trzydniowej debacie „Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata” wzięli udział naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Szwecji. Były też debaty otwarte dla mieszkańców Oświęcimia. Patronat honorowy nad forum przyjęła prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Człowieka.
– Chcemy, aby Oświęcim na arenie międzynarodowej nie był kojarzony wyłącznie z tragiczną historią, ale by stał się miejscem dyskusji o problemach współczesnego świata. Głos z tego miejsca, jest bardziej słyszalny i autentyczny. Brzmi jak przestroga – mówił Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

Oświęcim w ostatnim czasie stał się ośrodkiem bardzo licznych pokojowych inicjatyw oraz spotkań ludzi z całego świata. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Oświęcimskie Forum Praw Człowieka. W trzydniowej debacie „Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata” wzięli udział naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Szwecji. Były też debaty otwarte dla mieszkańców Oświęcimia. Patronat honorowy nad forum przyjęła prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Człowieka.
– Chcemy, aby Oświęcim na arenie międzynarodowej nie był kojarzony wyłącznie z tragiczną historią, ale by stał się miejscem dyskusji o problemach współczesnego świata. Głos z tego miejsca, jest bardziej słyszalny i autentyczny. Brzmi jak przestroga – mówił Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

– Powinniśmy o Oświęcimiu mówić jako centrum praw człowieka. Bo właśnie tu te prawa były najbardziej zdeptane – podkreślał prof. Andrzej Zoll

– Oświęcimskie Forum Praw Człowieka stawia sobie za cel edukację i szeroko rozumianą dyskusję o tym, co dzieje się dzisiaj w świecie – wyjaśniała Alicja Bartuś pełnomocnik prezydenta ds. forum. – W obliczu tego, co obserwujemy w Europie Wschodniej, chcieliśmy poruszyć kwestię deportacji, wysiedleń i przymusowych migracji – dodała

W trakcie debat akcentowana była sytuacja na Ukrainie. Taras Voznyak, ekspert ukraiński od spraw politycznych i kulturowych, redaktor naczelny lwowskiego magazynu „Ji”mówił na temat „Ukraińcy – niepodległość dla siebie czy przeciw komuś? 

Jednym z wielu gości był Aleksander Gurjanow rosyjski fizyk i historyk, badacz problematyki zesłań i więzienia ludności polskiej w czasach ZSRS. Autor licznych publikacji o sowieckich represjach wobec Polaków. Prowadził też działania na rzecz sądowej rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej. Mówił on o masowych deportacjach jako narzędziach polityki stalinowskiej.

– Oświęcimskie Forum Praw Człowieka to otwarte forum dyskusyjne ekspertów, naukowców i dziennikarzy, które powinno stać się stałym elementem międzynarodowej debaty i edukacji. Lekcja Auschwitz pozwala w sposób szczególny spojrzeć na kwestie łamania praw człowieka, które w swym apogeum doprowadzają do niewyobrażalnych tragedii – podkreślał Janusz Chwierut.