23.05.2013

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

W dniach od 26 maja do 1 czerwca organizowany jest w Oświęcimiu  V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin. Głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie uprawiają czynnie sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.

Każdy chętny może wziąć udział w wybranej formie rekreacji i spędzić czas aktywnie. 

Zachęcamy mieszkańców Oświęcimia do udziału w imprezach. Szczegółowy program w załączeniu.

W dniach od 26 maja do 1 czerwca organizowany jest w Oświęcimiu  V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin. Głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie uprawiają czynnie sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.

Każdy chętny może wziąć udział w wybranej formie rekreacji i spędzić czas aktywnie. 

Zachęcamy mieszkańców Oświęcimia do udziału w imprezach. Szczegółowy program w załączeniu.

Koordynatorem Turnieju w Oświęcimiu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 843 43 39,  www.mosir.oswiecim.pl

 


 

 

 

 

Sprawozdanie z 2013 r.