01.12.2011

Finał sporu w pasażu handlowym przy ul. Śniadeckiego

 

W poniedziałek, 28 listopada 2011 roku, w Sądzie Rejonowym w Krakowie  w wydziale IV Sądu Gospodarczego została zawarta ugoda pomiędzy Zarządem Budynków Mieszkalnych, a najemcami lokali handlowych przy ul. Śniadeckiego.  – W ten sposób przed sądem, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,  zostały potwierdzone zapisy porozumienia, podpisanego we wrześniu tego roku – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

 

W poniedziałek, 28 listopada 2011 roku, w Sądzie Rejonowym w Krakowie  w wydziale IV Sądu Gospodarczego została zawarta ugoda pomiędzy Zarządem Budynków Mieszkalnych, a najemcami lokali handlowych przy ul. Śniadeckiego.  – W ten sposób przed sądem, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,  zostały potwierdzone zapisy porozumienia, podpisanego we wrześniu tego roku – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

– Kończy się więc trwający już ponad dwa lata spór poprzedniego włodarza miasta z kupcami z pasażu przy  Śniadeckiego – dodaje.

 

Warunkiem podpisania ugody było uregulowanie przez kupców zapłaty należności związanych z zajmowanymi lokalami. W myśl ugody miasto Oświęcim  cofa wypowiedzenia. Potwierdza też ciągłość obowiązywania umów. Dzierżawcy lokali będą partycypować w kosztach remontu witryn,  zgodnie z posiadanym przez miasto projektem architektoniczno-budowlanym. Modernizacja planowana jest na wiosnę 2012 roku.   

Sąd uznał też, że  zawarcie ugody jest dopuszczalne w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

– Ugoda to nasz wspólny sukces. Miasto zabezpieczyło swój interes. Kupcy zaś mają przywróconą ciągłość umów i mogą prowadzić działalność na takich samych zasadach, jak  inni dzierżawcy wynajmujący lokale użytkowe od miasta – podkreśla prezydent.

 

W pierwszych dniach urzędowania pełniący funkcję prezydenta Janusz Chwierut spotkał się z kupcami, którzy po wypowiedzeniu umowy najmu byli w konflikcie z poprzednim włodarzem miasta, co budziło sporo emocji w mieście. Udało się znaleźć wyjście z sytuacji. We wrześniu podpisano porozumienia. Ich przygotowaniem zajmował się zespół składający się z przedstawicieli kupców, Zarządu Budynków Mieszkalnych i radców prawnych.  Pracami zespołu kierowała Maria Pędrak, zastępca prezydenta.

 
Ugoda to sukces władz miasta i środowiska kupieckiego, którzy potrafili znaleźć kompromis w tej sprawie.