21.08.2013

Finał trzyletniej inwestycji


Pięć nowych przepompowni ścieków wraz z drogami dojazdowymi oraz blisko 6,8 km kanalizacji sanitarnej to efekt budowy kanalizacji dzielnicy Dwory w Oświęcimiu. Trzyletnia inwestycja jest już na ukończenie. Oświęcim będzie teraz skanalizowany w 99 proc.
Właściciele 240 posesji będą mogli podłączyć swoje domy do wspólnej sieci. -Mieszkańcy składają do urzędu wnioski o dofinansowanie do budowy przyłączy. Mogą liczyć na dotację w wysokości 2,5 tys. zł – wyjaśnia Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

fot. budowa kanalizacji maj 2013

 


Pięć nowych przepompowni ścieków wraz z drogami dojazdowymi oraz blisko 6,8 km kanalizacji sanitarnej to efekt budowy kanalizacji dzielnicy Dwory w Oświęcimiu. Trzyletnia inwestycja jest już na ukończenie. Oświęcim będzie teraz skanalizowany w 99 proc.
Właściciele 240 posesji będą mogli podłączyć swoje domy do wspólnej sieci. -Mieszkańcy składają do urzędu wnioski o dofinansowanie do budowy przyłączy. Mogą liczyć na dotację w wysokości 2,5 tys. zł – wyjaśnia Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

fot. budowa kanalizacji maj 2013

 

Budowa kanalizacji to kosztowna inwestycja. W przypadku Dworów wyniesie 5,5 mln zł, z czego ponad 2,8 mln miasto pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja pozwoli miastu osiągnąć standardy w zakresie ochrony środowiska, określone w dyrektywach Unii Europejskiej.
 

fot. budowa kanalizacji maj 2013