13.09.2011

Finansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

We wrześniu br. Miasto Oświęcim dokonało wyboru wykonawcy, z którym  podpisana zostanie umowa na świadczenie usług związanych z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest polegających na pakowaniu, transporcie i złożeniu na składowisku odpadów niebezpiecznych. Usługi w tym zakresie od 1 października 2011r. będzie wykonywał Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję   o możliwości składania wniosków do Urzędu Miasta Oświęcim.
Dodatkowych informacji udzielają: Pani Agata Jezior i Pani Magdalena Ptaszyńska z Wydziału Gospodarki Miejskiej,pod nr tel. 33-8429123, 33-8429173.

We wrześniu br. Miasto Oświęcim dokonało wyboru wykonawcy, z którym  podpisana zostanie umowa na świadczenie usług związanych z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest polegających na pakowaniu, transporcie i złożeniu na składowisku odpadów niebezpiecznych. Usługi w tym zakresie od 1 października 2011r. będzie wykonywał Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję   o możliwości składania wniosków do Urzędu Miasta Oświęcim.
Dodatkowych informacji udzielają: Pani Agata Jezior i Pani Magdalena Ptaszyńska z Wydziału Gospodarki Miejskiej,pod nr tel. 33-8429123, 33-8429173.