14.03.2013

Fontanny, mostek i ciekawe kompozycje kwiatowe. Tak będzie wyglądał plac Pokoju po przebudowie

 
Dzisiaj w Urzędzie Miasta została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę placu Pokoju. Jeszcze w tym roku ta spacerowa część osiedla Chemików zmieni wygląd i będzie pełnić funkcję reprezentacyjno – parkową.
Firma planuje wejść na plac budowy w przyszłym tygodniu. Oznacza to, że roboty mogą ruszyć jeszcze przed świętami.
Na obszarze ponad 1 ha przewidziano nowy układ ścieżek, plac z zespołem fontann, nową roślinność, oświetlenie uliczne oraz podświetlenie roślinności.

 
Dzisiaj w Urzędzie Miasta została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę placu Pokoju. Jeszcze w tym roku ta spacerowa część osiedla Chemików zmieni wygląd i będzie pełnić funkcję reprezentacyjno – parkową.
Firma planuje wejść na plac budowy w przyszłym tygodniu. Oznacza to, że roboty mogą ruszyć jeszcze przed świętami.
Na obszarze ponad 1 ha przewidziano nowy układ ścieżek, plac z zespołem fontann, nową roślinność, oświetlenie uliczne oraz podświetlenie roślinności.

Zachodnia część placu będzie miała charakter reprezentacyjny zaś wschodnia parkowy. Projekt zakłada wydzielenie otwartej przestrzeni placu, o delikatnie zróżnicowanej wysokości z zespołem trzech fontann. W głębi placu fontanny będą przechodzić w kwietniki z roślinnością. Poszczególne elementy tej części placu będą rozdzielać schody. Architekci przewidzieli też klomby i trawniki związane z układem kompozycyjnym nawierzchni. Będzie też część kameralna ze stołami  i ławeczkami.

Wschodnia część, czyli teren położony za drogą dojazdową do szkoły i przedszkola będzie miał inną formę. Będą tu alejki oraz klomby kwiatowe. W centralnej części znajdzie się kładka nad wyspą kwiatów. Skwer od ul. Słowackiego zakończy się kwietnikami.

Główny ciąg komunikacyjny wraz ze ścieżką rowerową pozostanie bez zmian. Wymieniona zostanie jedynie nawierzchnia w części pieszej. Pozostały układ komunikacji pieszej skweru zakłada przygotowanie chodnika, równoległego do drogi, łączącego poszczególne części oraz wprowadzenie węższych ścieżek dla usprawnienia komunikacji. Inwestycja zakończy się pod koniec listopada i będzie kosztować ok. 3 mln zł.