01.11.2010

Forum Organizacji Pozarządowych w OCK

Szanowni Państwo,

z uwagi na potrzebę wymiany doświadczeń, Urząd Miasta Oświęcim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 listopada 2010 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury, przy ul. Śniadeckiego 24, w godzinach 16:00-18:00. Forum zostanie zorganizowane we współpracy z Fundacją „Biuro Inicjatyw Społecznych”. 

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na potrzebę wymiany doświadczeń, Urząd Miasta Oświęcim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 listopada 2010 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury, przy ul. Śniadeckiego 24, w godzinach 16:00-18:00. Forum zostanie zorganizowane we współpracy z Fundacją „Biuro Inicjatyw Społecznych”. 

 

 

Program Forum:
1. Co to jest ekonomia społeczna – wstęp do Forum.
2. Ścieżki ekonomii społecznej (CIS/spółdzielnia socjalna/ZAZ/działalność odpłatna) – prezentacje działalności podmiotów ekonomii społecznej.
3. Wystąpienie Przedstawiciela Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego.
4. Prezentacja MOWES i SAPES.

Potwierdzenia uczestnictwa w Forum Organizacji Pozarządowych należy dokonać do dnia 2 listopada 2010 roku w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2, u Pani Aleksandry Sołtysik, pok. 51, tel. 33 842 91 51, e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl .