29.06.2018

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

Zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców do zapoznania się informacją dotyczącą możliwości dofinansowania, w ramach funduszy europejskich, wdrożenia efektów prac badawczo-rozwojowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy realizujący  projekty w miastach średnich oraz na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami. Nabór wniosków potrwa do 05 grudnia 2018 r.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

logo Funduszy Europejskich, flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej