21.04.2015

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP

 
10 maja pójdziemy do urn wyborczych, by wybrać Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze w tym dniu będą czynne od 7 do 21. Oświęcimianie głosują w 24 obwodach stałych i 3 obwodach zamkniętych ( szpital, zakład sióstr serafitek i centrum kardiologii). Nowością w tegorocznych wyborach będzie głosowanie korespondencyjne. – Wniosek o przesłanie pakietu korespondencyjnego należy złożyć do urzędu do 27 kwietnia wraz z oświadczeniem, że jest się ujętym w rejestrze wyborców miasta Oświęcimia. Podajemy w nim imię, nazwisko, imię ojca, PESEL i adres – tłumaczy Maria Płachta sekretarz miasta Oświęcimia.

 
10 maja pójdziemy do urn wyborczych, by wybrać Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze w tym dniu będą czynne od 7 do 21. Oświęcimianie głosują w 24 obwodach stałych i 3 obwodach zamkniętych ( szpital, zakład sióstr serafitek i centrum kardiologii). Nowością w tegorocznych wyborach będzie głosowanie korespondencyjne. – Wniosek o przesłanie pakietu korespondencyjnego należy złożyć do urzędu do 27 kwietnia wraz z oświadczeniem, że jest się ujętym w rejestrze wyborców miasta Oświęcimia. Podajemy w nim imię, nazwisko, imię ojca, PESEL i adres – tłumaczy Maria Płachta sekretarz miasta Oświęcimia.

– Do głosowania korespondencyjnego wyznaczono 5 obwodowych komisji wyborczych – dodaje. Przypominamy, że można też głosować przez pełnomocnika. – Uprawnione do takiej formy głosowania są osoby, które ukończyły 75 rok życia lub te, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub mają orzeczoną I lub II grupę niepełnosprawności – wyjaśnia sekretarz miasta. Wszystkie informacje na temat wyborów znajdują się na stronie internetowej urzędu www.um.oswiecim.pl Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015.