22.11.2016

Główne założenia projektu budżetu na 2017 rok. Będzie wiele inwestycji

Od lipca prowadzone były prace nad projektem budżetu miasta na 2017 rok. Gotowy dokument, który zapewnia sprawne zarządzanie finansami miasta trafił już do Rady Miasta Oświęcim. Projektem zajmują się teraz radni w komisjach, a jego głosowanie planowane jest pod koniec grudnia. – W 2017 roku przeznaczymy rekordową kwotę na inwestycje. Zabezpieczyliśmy pieniądze na wszystkie najważniejsze zadania miasta. Na pewno jest bardzo dobry budżet warunkujący dalszy rozwój Oświęcimia – uważa prezydent Janusz Chwierut. Przewiduje się, że dochody w 2017 roku wyniosą ponad 192, 7 mln zł, a wydatki budżetu ponad 204 mln zł. Inwestycje w 2017 roku szacowane są na poziomie ponad 46, 8 mln zł. – Będziemy kontynuować przebudowę krytej pływalni, ważnej inwestycji sportowej, która zakończy się we wrześniu przyszłego roku oraz budowę hali sportowej. Z nowego obiektu będziemy mogli korzystać w 2018 roku – mówi prezydent Janusz Chwierut.

Fot.Ulica 11 Listopada wraz z ul. św. Barbary przewidziana do przebudowy w przyszłym roku

Od lipca prowadzone były prace nad projektem budżetu miasta na 2017 rok. Gotowy dokument, który zapewnia sprawne zarządzanie finansami miasta trafił już do Rady Miasta Oświęcim. Projektem zajmują się teraz radni w komisjach, a jego głosowanie planowane jest pod koniec grudnia. – W 2017 roku przeznaczymy rekordową kwotę na inwestycje. Zabezpieczyliśmy pieniądze na wszystkie najważniejsze zadania miasta. Na pewno jest bardzo dobry budżet warunkujący dalszy rozwój Oświęcimia – uważa prezydent Janusz Chwierut. Przewiduje się, że dochody w 2017 roku wyniosą ponad 192, 7 mln zł, a wydatki budżetu ponad 204 mln zł. Inwestycje w 2017 roku szacowane są na poziomie ponad 46, 8 mln zł. – Będziemy kontynuować przebudowę krytej pływalni, ważnej inwestycji sportowej, która zakończy się we wrześniu przyszłego roku oraz budowę hali sportowej. Z nowego obiektu będziemy mogli korzystać w 2018 roku – mówi prezydent Janusz Chwierut.

Fot.Ulica 11 Listopada wraz z ul. św. Barbary przewidziana do przebudowy w przyszłym roku

– W przyszłym roku rozpoczniemy wiele ważnych, już wcześniej przygotowanych pod względem dokumentacyjnym czy projektowym zadań, jak przebudowa ulic: ul. św. Barbary i 11 Listopada na osiedlu Stare Stawy czy ul. Kusocińskiego na osiedlu Chemików. Złożyliśmy lub przygotowujemy wnioski o pozyskanie pieniędzy unijnych na budowę węzła przesiadkowego Park and Ride, termomodernizację niektórych obiektów miejskich, przebudowę tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania ich dla turystów wraz z zabezpieczeniem wzgórza – wymienia prezydent.  

Na długiej liście znalazły się też przebudowa, wspólnie ze Starostwem Powiatowym, ulic: Dąbrowskiego i Słowackiego. Jest też budowa świetlicy osiedlowej na Zasolu, zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do Oświęcimskiego Centrum Kultury. W przyszłym roku kontynuowana będzie strategiczna inwestycja Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, jaką jest budowę obwodnicy północnej. Nowa droga połączy ul. Chemików z drogą 933 w Bobrku poprzez most na Wiśle. Udział w tym przedsięwzięciu mają też samorządy: Oświęcimia, Chełmka i powiatu oświęcimskiego.

 

http://web.um.oswiecim.pl/bip/dokumenty/pliki/41/28814.pdf