15.01.2013

Gospodarka odpadami komunalnymi

Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia i firmom działającym w mieście o terminach opłat za odbiór odpadów komunalnych:

za I kwartał do 15 kwietnia.
za II kwartał do 15 lipca.
za III kwartał do 15 października.
za IV kwartał do 15 grudnia. 

 

Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia i firmom działającym w mieście o terminach opłat za odbiór odpadów komunalnych:

za I kwartał do 15 kwietnia.
za II kwartał do 15 lipca.
za III kwartał do 15 października.
za IV kwartał do 15 grudnia. 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na  której zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 10,00 zł miesięcznie za osobę, natomiast w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 15,00 zł miesięcznie za osobę. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty.

 

 

 
 
ELEKTRONICZNE FORMULARZE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
do wypełnienia na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.


 

Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj. Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż formularz podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Poniżej (jako załączniki do tej informacji) znajdują się również deklaracje w postaci plików PDF, do wydrukowania i wypełnienia w wersji papierowej.

 

 

Rejestr Uchwały
Deklaracje PSZOK
Zamówienia publiczne Informacje ogólne
Harmonogram odbiorów Rejestr aptek zbierających leki
Materiały edukacyjne RIPOK
Zużyty sprzęt elektroniczny Poziomy odzysku i recyklingu
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefon na numer +48 (33) 8429130 lub e-mail na adres sylwia.stachura@um.oswiecim.pl