17.01.2012

Hokeiści będą promować Oświęcim

Sport może być doskonałym elementem promocji miasta.Wiedzą o tym władze Oświęcimia.

Dzisiaj w Urzędzie Miasta podpisana została umowa z Towarzystwem Hokejowym Unia Oświęcim na promocję miasta przez sport.

Władze TH Unia Oświęcim reprezentowali prezes Roman Wójcik i sekretarz Artur Januszyk, a miasto pełniący funkcję prezydenta Janusz Chwierut. Umowa opiewa na kwotę 184,5 tys. zł.

Sport może być doskonałym elementem promocji miasta.Wiedzą o tym władze Oświęcimia.

Dzisiaj w Urzędzie Miasta podpisana została umowa z Towarzystwem Hokejowym Unia Oświęcim na promocję miasta przez sport.

Władze TH Unia Oświęcim reprezentowali prezes Roman Wójcik i sekretarz Artur Januszyk, a miasto pełniący funkcję prezydenta Janusz Chwierut. Umowa opiewa na kwotę 184,5 tys. zł.

Hokeiści drużyny Aksam Unia Oświęcim będą promować Oświęcim podczas ostatnich meczów, kończących rozgrywki ligowe. Ponadto herb Oświęcimia pojawi się między innymi na koszulkach zawodników, banerach reklamowych i materiałach promocyjnych.

Rolą TH Unia będzie kreowanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia w mediach, jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu.

Władze towarzystwa hokejowego zobowiązane są do co najmniej jednej transmisji w telewizji o zasięgu ogólnopolskim z zawodów udziałem zawodników Aksam Unia Oświęcim oraz zorganizowanie co najmniej jednej imprezy promującej i zachęcającej młodzież do uprawiania tego sportu.

-Drużyna zawsze może liczyć na wsparcie ze strony miasta- mówi prezydent Janusz Chwierut. 

Na początku sierpnia ubiegłego roku towarzystwo hokejowe otrzymało dotację w wysokości 221 tys. zł na rozpoczęcie rozgrywek ligowych. Już wtedy prezydent zapowiadał zwiększenie pieniędzy na hokej i przyjęcie umowy promocyjnej.