27.01.2022

Hołd ofiarom w 77. rocznicę oswobodzenia

Dzisiaj obchodzimy 77. rocznicę oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz miasta Oświęcimia spod okupacji Niemiec hitlerowskich.

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wspólnie ze swoim zastępcą Krzysztofem Kanią w godzinach przedpołudniowych oddał hołd ofiarom składając kwiaty w miejscach pamięci na terenie miasta Oświęcim. Ceremonie, z uwagi na ograniczenia pandemiczne, miały wyjątkowo skromny charakter.

Delegacja miasta Oświęcim oddała hołd:
– ofiarom KL Auschwitz-Birkenau – pod Ścianą śmierci na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau na osiedlu Rtm. Pileckiego,
– więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz żołnierzom Armii Radzieckiej
– pod pomnikiem przy Zbiorowej Mogile około 700 więźniów obozu zagłady Auschwitz, zamordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz pod Obeliskiem Żołnierzy Armii Radzieckiej na osiedlu Rtm. Pileckiego,
– rtm. Witoldowi Pileckiemu – pod obeliskiem „Rotmistrz Kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej. Uczestnik wojny 1920, Kampanii Wrześniowej 1939, Powstania Warszawskiego. Dobrowolny więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor pierwszych raportów o Holokauście. Żołnierz niezłomny. Zamordowany przez polskie władze komunistyczne 25 maja 1948r.” w parku Zasole,
– ofiarom podobozu KL Auschwitz – Monowitz – pod pomnikiem z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” w dzielnicy Monowice ul. Głowackiego,
– robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz
przy pomniku z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości„ przy ul. Chemików,
– Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej – pod obeliskiem przy ul. Chemików – obok krytej pływalni,
– oświęcimskim Żydom – na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Dąbrowskiego,
– żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej – przy pomniku Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym,
– żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej – przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym,
– żołnierzom brytyjskim poległym w obozie w Monowicach – przy tablicy upamiętniającej brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego).
– mieszkańcom Miasta Oświęcim i Ziemi Oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej – pod Tablicami Pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu
– wszystkim poległym w czasie II wojny światowej – na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na Pl. Kościuszki.

W tym miejscu delegacja miasta Oświęcim złożyła też specjalną wiązankę kwiatów w imieniu miast zagranicznych współpracujących z naszym miastem tj.: Arezzo (Włochy), Breisach (Niemcy), Ballan Mire (Francja), Cori (Włochy), Dachau (Niemcy), Guernica (Kraj Basków), Kerpen (Niemcy), Sambor (Ukraina). W poprzednich latach delegacje tych miast osobiście uczestniczyły w uroczystościach w Oświęcimiu.

Prezydent Miasta Oświęcim dziękuje wszystkim, którzy również oddali hołd w dniu 77. rocznicy oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz miasta Oświęcimia spod okupacji Niemiec hitlerowskich.