31.01.2018

73. rocznica oswobodzenia miasta Oświęcim i obozu Auschwitz

delegacje z wiązankami kwiatówW 73. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcimia spod okupacji Niemiec Hitlerowskich przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się ceremonia upamiętniająca tamte wydarzenia. W samo południe prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut oraz delegacje, w tym m.in. miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Niemiec ( Breisach, Kerpen, Dachau, Hanower ), Włoch ( Arezzo, Cori)  Francji ( Ballan-Mire), Hiszpanii ( Guernika) i Ukrainy ( Sambor ) złożyły przy pomniku kwiaty i zapaliły znicze. W godzinach dopołudniowych znicze zapłonęły także w innych miejscach pamięci, w tym m. in. przed pomnikiem na terenie byłego podobozu Auschwitz-Monowitz, przed pomnikami przy ul. Chemików poświęconym robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie IG Farben oraz Polakom zamordowanym i deportowanym do pracy niewolniczej, na cmentarzu żydowskim przy ul. Dąbrowskiego, przed tablicą na kościele WNMP poświęconą mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej – Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz, a także na mogiłach żołnierzy polskich, radzieckich i brytyjskich na cmentarzu parafialnym. 
27 stycznia ponad 60 byłych więźniów Auschwitz spotkało się na terenie byłego obozu Birkenau, aby upamiętnić 73. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Fot. Jarosław Fiedor Uroczystości w KL Auschwitz-Birkenau

Świadkom historii towarzyszyli m. in. premier RP Matusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, przedstawiciele władz państwowych Polski, grecki minister ds. polityki cyfryzacji, telekomunikacji i mediów Nikolaos Pappas, ambasadorowie i dyplomaci, przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych, samorządów, pracownicy muzeów i miejsc pamięci.