26.11.2014

I sesja Rady Miasta Oświęcim

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 listopada 2014 r. w przedmiocie zwołania pierwszej sesji Rady Miasta Oświęcim, wybranej w dniu 16 listopada 2014 roku.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 listopada 2014 r. w przedmiocie zwołania pierwszej sesji Rady Miasta Oświęcim, wybranej w dniu 16 listopada 2014 roku.