28.06.2013

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

W dniach 16 – 18 września 2013 roku w Katowicach odbędzie się III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Tematem wiodącym tegorocznego Kongresu będzie współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 

 

W dniach 16 – 18 września 2013 roku w Katowicach odbędzie się III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Tematem wiodącym tegorocznego Kongresu będzie współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny.
Szczegółowy program dostępny jest na stronie: www.kongresmsp.eu.