31.10.2022

Oświęcim. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała. Odcinek IV obwodnica Oświęcimia

Wizualizacja mostu na SoleW związku z przekazaniem firmie Budimex 21 października placu budowy dla realizacji budowy drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała. Odcinek IV obwodnica Oświęcimia (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 32/2022 z dnia 18.10.2022) wykonawca informuje, iż rozpoczyna roboty budowlane. W pierwszym etapie planowane są prace przygotowawcze, w tym  rozpoznanie saperskie, wycinka drzew i krzewów, budowa dróg technologicznych, usunięcie kolizji z mediami.

Pismo informacja Budimex

Wizualizacja mostu na Sole