27.09.2011

Informacja dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta informuje, że organizacje pozarządowe  mogą składać oferty na realizację zadań publicznych do końca 2011 r. z zakresu "Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" w trybie pozakonkursowym.

Prezydent Miasta informuje, że organizacje pozarządowe  mogą składać oferty na realizację zadań publicznych do końca 2011 r. z zakresu "Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" w trybie pozakonkursowym.

Bliższych informacji Wydział Spraw Obywatelskich, tel. 33 842 93 10