16.08.2021

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wojewoda Małopolski informuje o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa, rozbiórka, remont linii kolejowej nr 93 w km od 23,825 do 27,800 i w km od 28,612 do 28,676 wraz ze stacją Oświęcim i pozostałymi liniami kolejowymi zlokalizowanymi na stacji Oświęcim