28.03.2022

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 8 marca 2022 r. decyzji znak: WI-I.7840.10.6.2021.JS o utrzymaniu w mocy decyzji nr 112/21 Starosty Oświęcimskiego z 18 lutego 2021 r. znak: WAB.6740.1.211.2015, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S. J ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, pozwolenia na budowę obejmującego: budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu na działkach nr 1773/101, 1773/104, jedn. ew. 121301-1 Oświęcim – miasto, obręb nr 0005 Monowice oraz działka nr 2653/258 jedn. ew. 121301-1 Oświęcim – miasto, obręb nr 0002 Dwory I.