07.04.2022

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia że, w dniu 4 kwietnia 2022 r. wydał decyzję znak: WI-IV.747.1.60.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim – etap I odc. 550 m od SSRP Oświęcim do węzła Oświęcim Zaborze