11.06.2014

Informacja o darze miasta Schӧnebeck dla Oświęcimia

28 kwietnia 2014 r. do Urzędu Miasta Oświęcim wpłynął list obecnego nadburmistrza miasta Schӧnebeck. Zawarto w nim prośbę o zwrot wypożyczonych historycznych spodni więźniarskich. Mają być one tam ważnym eksponatem wystawy zaplanowanej na przyszły rok, organizowanej w ramach 70. rocznicy wyzwolenia z narodowego socjalizmu.
Te oryginalne spodnie więźniarskie z obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie otrzymał ówczesny prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek podczas wizyty w Niemczech jesienią 2007 r. od nadburmistrza miasta Schӧnebeck (nad Łabą). Dar przeznaczony był dla przyszłego centrum dokumentacyjnego, mającego się mieścić przy planowanym przez Janusza Marszałka Kopcu Pamięci i Pojednania. Fakt otrzymania przez niego daru miasta Schӧnebeck dokumentują zdjęcia.

28 kwietnia 2014 r. do Urzędu Miasta Oświęcim wpłynął list obecnego nadburmistrza miasta Schӧnebeck. Zawarto w nim prośbę o zwrot wypożyczonych historycznych spodni więźniarskich. Mają być one tam ważnym eksponatem wystawy zaplanowanej na przyszły rok, organizowanej w ramach 70. rocznicy wyzwolenia z narodowego socjalizmu.
Te oryginalne spodnie więźniarskie z obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie otrzymał ówczesny prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek podczas wizyty w Niemczech jesienią 2007 r. od nadburmistrza miasta Schӧnebeck (nad Łabą). Dar przeznaczony był dla przyszłego centrum dokumentacyjnego, mającego się mieścić przy planowanym przez Janusza Marszałka Kopcu Pamięci i Pojednania. Fakt otrzymania przez niego daru miasta Schӧnebeck dokumentują zdjęcia.

Po otrzymaniu listu nadburmistrza natychmiast zarządzono sprawdzenie, co stało się z otrzymanym przez pana Janusza Marszałka darem miasta Schӧnebeck.

Z poczynionych ustaleń wynika, że ten historyczny eksponat nie znajdował się i nie znajduje ani w Urzędzie Miasta, czy jednostkach mu podległych, ani w Muzeum Auschwitz-Birkenau. O poczynionych ustaleniach poinformowano listownie nadburmistrza miasta Schӧnebeck. O tych ustaleniach pełniący funkcję prezydenta miasta Janusz Chwierut poinformował również Radę Miasta Oświęcim podczas sesji w dniu 28 maja. Obecny na tym posiedzeniu pan Janusz Marszałek nie poprosił o udzielenie mu głosu i nie złożył żadnych wyjaśnień (materiał wideo z sesji Rady Miasta http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=rada_miasta_6_kadencji).

Nie wiadomo więc, co pan Janusz Marszałek zrobił z darem. Po jego powrocie z delegacji w Niemczech została sporządzona notatka prasowa. Wynika z niej, że miasto otrzymało jedynie kamień na planowany wówczas Kopiec Pamięci i Pojednania z Schӧnebeck, podobozu obozu koncentracyjnego Buchenwald. W informacjach tych nie ma żadnej wzmianki o spodniach więźniarskich. Nadmienić w tym miejscu warto, że za czasów prezydentury Janusza Marszałka informacje prasowe były przez niego akceptowane.

Dar miasta Schӧnebeck jest dobrem o szczególnym znaczeniu dla kultury. Z uwagi na jego symboliczne znaczenie, jako dowodu zbrodni hitlerowskich popełnionych w czasie II wojny światowej jego wartość jest znaczna, ale trudna do oszacowania. Historyczne więźniarskie spodnie, to zabytek, który powinien być przechowywany w szczególnych warunkach, zgodnie ze standardami muzealnictwa.

Pan Janusz Marszałek będąc prezydentem miasta przez kolejne cztery lata po otrzymaniu tego niezwykłego daru, do 10 lipca 2011 r., jest wyłącznie odpowiedzialny za to, co się z nim stało. Tak z racji pełnionego stanowiska, jak i wobec faktu, że to właśnie on osobiście został nim obdarowany.

W związku z poczynionymi ustaleniami 10 czerwca 2014 r. do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 kk w związku z art. 294 § 2 kk, które mówią o przywłaszczeniu rzeczy o szczególnym znaczeniu dla kultury.