16.02.2016

Informacja o konsekwencjach posługiwania się nieważnym dowodem osobistym

Szanowni Państwo,

dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności na podstawie tego dokumentu.

Szanowni Państwo,

dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności na podstawie tego dokumentu.

Dowód osobisty unieważniony w systemie może nie nosić fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu, przedziurkowanie), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic.

                                                                                                                          Prezydent Miasta Oświęcim
                                                                                                                                  Janusz Chwierut